top of page

Училищни програми

School Programmes

Нашите пакети за начални училища на фондация „Линкълн Сити“, които имат за цел да вдъхновят, предизвикат и предоставят висококачествени услуги за вашето училище. Нашите услуги са предназначени да отговарят на насоките на Министерството на образованието (DfE) за финансиране на спорт в началното училище. Имаме и други услуги и курсове, които могат да подпомогнат вашите ученически премиум студенти и вашия персонал с тяхното PPA време.

bottom of page