top of page

Първична звезда от Висшата лига

Висшата лига ни предоставя финансиране, за да можем да предоставим фантастични безплатни услуги на вашето училище. Получаваме и безплатно оборудване, което след това се разпространява до нашите партньорски училища и знаем доколко това помага при физкултурните занимания и клубовете за обяд.

Някои от услугите, които предлагаме на партньорските ни училища, са:

  • Безплатни 6 часа подкрепа за развитие на учители / наставничество за повишаване на увереността и знанията при провеждане на уроци по физическо обучение

  • Налични активни математика и активни уроци по английски език

  • Програма за четене на звезди от Висшата лига, за да привлече децата и да чете повече

  • Писането във Висшата лига е национално състезание (често поезия, която след това се публикува в книга

  • Възможност за деца да се свържат с нашата общностна работа и да пишат картички и писма до домовете за грижи.

PL PS poster.jpg

„Това ми даде увереността да бъда по-амбициозен с нашата група 6 година по отношение на преподаването на основни движения.“ - Г-н Magee

IMG_9816.jpg

„Това, което ми остана, беше, когато говорихме за разпит и не казвахме на децата какво да правят през цялото време, но използвайки въпроси.“

- Г-жо Ноулс

bottom of page