top of page

Научете английски в нашия

Клуб за разговор

Английски за говорещите други езици (ESOL)
Безплатен 18 седмичен курс | Линкълн | Започва на 21 февруари

Нашият безплатен курс по английски помага на хората, които не говорят английски, да подобрят езиковите си умения, за да помогнат за подобряване на социалното благополучие, намиране на работа и нови възможности. Това е официален структуриран курс, който се провежда за период от 18 седмици. В края на курса ще бъде издадено удостоверение за завършено обучение.

The Foundation are now looking for a new cohort of students for 2024! Please fill out the form below if you are interested.

Express your interest

Thanks for applying! We’ll get back to you soon.

CV107_Foundation_230221 - web image.jpg

CONVERSATION CLUB

SPEAK | LEARN | ENJOY

Come along and learn English for FREE!

Beginners welcome

logo.png
bottom of page