top of page

Научете английски в нашия

Клуб за разговор

Английски за говорещите други езици (ESOL)
Безплатен 18 седмичен курс | Линкълн | Започва на 21 февруари

Нашият безплатен курс по английски помага на хората, които не говорят английски, да подобрят езиковите си умения, за да помогнат за подобряване на социалното благополучие, намиране на работа и нови възможности. Това е официален структуриран курс, който се провежда за период от 18 седмици. В края на курса ще бъде издадено удостоверение за завършено обучение.

Our September 2023 ESOL classes are currently full. However you can still learn english with Lincoln City Foundation by joining our Conversation Club. Learn more below.

CV107_Foundation_230221 - web image.jpg

CONVERSATION CLUB

SPEAK | LEARN | ENJOY

Come along and learn English for FREE!

Beginners welcome

logo.png
bottom of page