Местоположение

Програмата ще се базира на стадион LNER, където ще имаме специално отделено пространство в класната стая и ще имаме достъп до нашия чисто нов 3g терен за всички времена.

U

Тъй като тази програма е в партньорство с Академия Северна Кестевен, 1 ден седмично от академичния график ще бъде прекаран в училището въз основа на насоките на Министерството на образованието. Всички уроци по преподаване на математика и английски ще бъдат проведени от преподаватели специалисти в Академия Северна Кестевен.

Чуйте от нашия ръководител на общността